GK News 2 - шаблон joomla Видео

Log in
updated 7:20 AM CET, Jan 17, 2018

Općina Žepče objavila javni oglas za prodaju zemljišta

User Rating:  / 1

Temeljem  članka   363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F.BiH“, broj 66/13 i 100/13) i članka 7. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/2014), te Odluke Općinskog vijeća Žepče   Broj:01-23-166/17 od 22.12.2017. godine,   Općinski načelnik, raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

O  PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM  LICITIRANJA  

 

1.  PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je građevinsko zemljište označeno sa:

-   k.č. 375/9  zv. „Begluk“, livada 3 klase, površine 5335 m2, upisana u Pl. 128 KO

     Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1 i   Zemljišno knjižni uložak broj: 65.

     KO Žepče-van, DS. Pravo raspolaganja Općina Žepče udio 1/1.

-    k.č. 725/199  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 5723 m2, upisana u Pl. 128 KO

     Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1.  

  

2.  NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. alineja prva ovog oglasa je izgradnja  proizvodno poslovnog objekta koji ne spadaju u grupu djelatnosti koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okoliš sukladno Pravilniku i Zakonu, točke 1. alineja druga  ovog oglasa je izgradnja poslovnog objekta namjene uslužne djelatnosti mješovite namjene, trgovina, tržnica, ugostiteljstvo i slično.

 

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena parcele iz točke 1. alineja prva ovog oglasa iznosi 42.200,00KM, a iz točke 1. alineja druga ovog oglasa je 98.330,00 KM.

Renta  će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU 

Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana  30.01.2018. godine, s početkom u 11,00 sati parcele iz točke 1. alineja prva i u 13,00 sati parcele iz točke 1. alineja druga.   

 

6. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.    

 

7. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog  ugovora.

 

8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

 9. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

10. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

11.   DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

-  Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

-  Broj   katastarske čestice,   

-  Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-  Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju

    registracije kod drugog nadležnog organa.

-  Uplatnice iz točke 6 oglasa. 

 

12  DOSTAVA PONUDA  

Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju parcele k.č. broj ________.   Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

 
  • Hits: 24

ODIGRAN NOVOGODIŠNJI ŠAHOVSKI TROMEČ

User Rating:  / 1

 

U subotu, 30.12.2017. godine, u Gradskoj kavani u Žepču  odigran je drugi šahovski tromeč u 2017. godini pod generalnim pokroviteljstvom  Općinskog načelnika gospodina  Mate Zovke.

Sudionici tromeča su bili : Šahovski klub „ Žepče“

Mjesni odbor SDA Željezno Polje

Udruženje penzionera / umirovljenika Žepče

Ovo je drugi susret u ovom obliku, a u prvom susretu izuzetno dobri domaćini bili su organizatori iz Mjesnog odbora SDA Željezno Polje – susret igran u prostorijama Osnovne škole u Željeznom Polju.

Ekipe su nastupile u sastavima :

1.       ŠAHOVSKI KLUB  „ ŽEPČE“ – Miro Lovrić, Marko Šimić, Džemal Morankić, Jozo Matijević, Ivica Penić, Vinko Matijević, Slaven Radoš, Željko Todorović, Drago Markanović, Filip Perković – predstavnik ekipe gospodin Ivica Penić,

2.       MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE – Agan Efendić, Bećir Dubravić, Senad Delić, Haso Mandžuka,Fahrudin Hodžić, Samir Krehmić, Ramo Mandžuka, Mufid  Zvekić, Kenan Sinanović, Hurmo Ahmić – predstavnik ekipe gospodin Haso Mandžuka,,

3.       UDRUŽENJE PENZIONERA / UMIROVLJENIKA ŽEPČE – Petar Galić, Drago Radoš, Toni Sović, Salko Gekić, Nezir Mujičić, Ivica Marinčić, Hajrudin Kovačević, Drago Lončar, Mufid Makić, Vehid Skenderović, Ilija Šajinović, Drago Jozinović – predstavnik ekipe gospodin Vlado Marković.

UKUPNI REZULTATI :

1.       UDRUŽENJE  P / U ŽEPČE – MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE                  5.0  : 5.0

2.       ŠAHOVSKI KLUB ŽEPČE     - MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE                   8.5 : 1.5

3.       ŠAHOVSKI KLUB ŽEPČE     - UDRUŽENJE P/ U ŽEPČE                                           8.0 : 2.0

 

TABLICA TURNIRA :

1.       ŠAHOVSKI KLUB ŽEPČE                                            16.5  ( dvije pobjede )

2.       UDRUŽENJE P/ U ŽEPČE                                            7.0   ( 1 remi, 1 poraz )

3.       MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE                  6.5   ( 1 remi, 1 poraz )

 

ČESTITAMO POBJEDNICIMA!  POBIJEDILI SU ŠAH I PRIJATELJSTVO !

SVIMA SRETNA NOVA GODINA! VIDIMO SE DOGODINE!

 

Žepče, 30.12.2017. god                                                                         O   R  G  A  N  I  Z  A  T  O  R

 

 

  • Hits: 154

Žepče: Održan vijećnički sat s građanima

User Rating:  / 0

Danas 29.prosinca od 10,00 do 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Žepče upriličen vijećnički sat s građanima. Vijećnici Ćazim Huskić i Ivica Penić razgovarali su s građanima i odgovarali na postavljena pitanja. Današnjem vijećničkom satu nazočilo je 36 građana, uglavnom članova Udruženja umirovljenika/penzionera Žepče koji su vijećnicima iznijeli potrebe i prioritete najbrojnije populacije u općini Žepče.

Postavljena su mnoga pitanja koja su se odnosila na poboljšanje zdravstvene zaštite umirovljenika i građana treće dobi, potrebu kućnih posjeta liječnika i medicinskog osoblja, probleme rasvjete u pojedinim mjesnim zajednicama, uvođenja novih parking mjesta, problema sa sječom šume a od strane nazočnih građana iznesene su i preporuke kako bi trebalo uvesti više reda u rad i nadzor nad radom udruženja koja egzistiraju na području općine Žepče.


Sva pitanja i sugestije su evidentirane i o istim će se raspravljati i odgovoriti javno u, jednoj od emisija, u programu Radio Žepča.

Građani će već krajem siječnja naredne godine imati priliku postavljati pitanja i iznijeti svoja razmišljanja 26.1.2018.godine od 10,00 do 11,00 sati kada će na ista odgovarati vijećnica Slavica Andrić- Šajinović i vijećnici Goran Jurić i Haso Mandžuka.

 

 

 

  • Hits: 100

Stupila na snagu nova pravila rada na tržnicama

User Rating:  / 0

Trgovci koji se bave prodajom svojih proizvoda na pijacama u FBiH do 26.12.2017.godine su imali posljednji rok da se registruju kako nalaže Zakon o unutrašnjoj trgovini u FBiH.Ukoliko do tada nisu registrovali svoju djelatnost kao obrt, poljoprivrednik proizvođač, trgovačka radnja ili trgovac pojedinac neće više moći raditi.Ljudi koji rade na tržnicama već godinama su očajni jer kažu da neće moći izdvajati tražena sredstva. Mostarci su kazali kako će se morati prestati baviti ovim poslom ukoliko se bude insistiralo na registraciji.Većina trgovaca koji se nalaze na Centralnoj gradskoj tržnici u Tuzli nisu registrovali svoju djelatnost ističući da nemaju od čega registrovati svoju djelatnost, a da zbog loše prodaje nisu u mogućnosti plaćati ni zakupninu štandova.Situacija je posebno teška u zimskom periodu, kada je prodaja izuzetno loša te jedva uspijevaju osigurati zaradu za egzistenciju.Ističu da većina njih ne uspije ništa prodati i po sedam dana, navodeći da će izmijenjeni zakon dovesti do toga da će sigurno 80 posto pijačnih trgovaca morati otići sa štandova, odnosno da će ostati bez posla.

Iz Javnog poduzeća “Tržnica” Zenica poručeno je trgovcima koji ne budu imali registrovanu djelatnost da neće moći ući u tržnicu i izložiti svoju robu za prodaju.

Nažalost, bolja situacija nije ni u Sarajevu. Prema podacima Općine Stari Grad Sarajevo.Do sada se registriralo pet osoba kao trgovac pojedinac, dok je na području općine Novi Grad Sarajevo registrirano 45 osoba.

Druge općine u KS još prikupljaju podatke. Trgovci strahuju da će se pijace zatvoriti, a ljudi ostati bez jedinog izvora prihoda za život.

KJKP Tržnice su izašle u susret trgovcima umanjenjem cijena skladištenja robe i preko 50 posto, ali su također poručili da niko neregistrovan neće moći raditi.

“Postoji nezadovoljstvo u Sarajevu zbog nerada inspekcija na suzbijanju ilegalne prodaje jer imate situaciju da na Markalama rade registrovani ljudi, a ispred je na desetine ilegalnih prodavača. Zakondavac nije vodio računa o nekim stvarma pa u slučaju bolesti trgovac mora plaćati doprinose, ali ga ne može zamijeniti niko od članova obitelji kako što je to slučaj s trgovcima koji su registrovani kao obrt. To znači da ne mogu na bolovanje niti godišnji odmor. Također, umirovljenici ne mogu raditi jer se ne mogu registrirati ako ne zamrznu svoju penziju”, kazao je direktor KJKP Tržnice i pijace Jasmin Terović.

Jedina pozitivna stvar je je što trgovci prvi put rješavaju svoj radno-pravni status i PIO, te mogu zdravstveno osigurati tri člana svoje obitelji.

Iz JP "Komunalno" d.o.o. Žepče također najavljuju da nitko ko nema uredno rješenje o registraciji i potpisan Ugovor o zakupu prodajnog mjesta neće moći prodavati na gradskoj tržnici u Žepču.

 

  • Hits: 102

BOKSAČKI TRENER FRANJO MARKOVIĆ DŽEK ČESTITAO BLAGDANE SVOJIM ŽEPČACIMA

User Rating:  / 1

Franjo Marković Džek uspješni je boksački dužnosnik, cijenjeni trener i sudac u Rijeci, Republici Hrvatskoj i šire. Vuče žepačke „korijene“, jer je rođen u Lugu 1956. godine. 1971. godine odlazi na školovanje u Sloveniju, gdje se uporedo sa školovanjem počeo baviti i boksom ne sluteći da će mu to vremenom postati egzistencijalna budućnost. Ubrzo po svršetku školovanja seli u Rijeku, gdje nastavlja sa boksačkom karijerom, ali i edukacijama za trenersko i sudačko zvanje. Sa svojim menadžerom Galetom nastupio je u 40 zvaničnih susreta uz 30 pobjeda i 10 poraza. Mlad je okončao boksačku karijeru, ali je „uplovio“ u trenerske vode. Na koncu veoma uspješno. Počeo je u BK „Kvarner“, ali se potom našao u renomiranom riječkom boksačkom klubu „Šampion“, gdje i danas radi. Sada je prvi čovjek kluba u dvije funkcije - glavni trener i predsjednik BK „Šampion“.

Zvanje boksačkog trenera stekao je kod svjetski poznatog ruskog trenerskog stručnjaka Vasilija Ivanovića Filimonova. Završio je i Olimpijsku akademiju. Trenutno obnaša više značajnih boksačkih dužnosti :

-          predsjednik je i glavni trener BK „ Šampion“ Rijeka,

-          član Skupštine Zajednice sportova grada Rijeka,

-          aktivni član Sportskog saveza grada Rijeka,

-          cijenjeni aktivni boksački sudac.

Ranije je obnašao i druge značajne funkcije, a ističemo slijedeće:

-          bio je 4 godine direktor Hrvatskog boksačkog saveza,

-          na svjetskim vojnim igrama bio je imenovan zamjenikom pročelnika za borilačke sportove.

Stvorio je mnoga poznata boksačka imena cijenjena u hrvatskim i širim okvirima. Njegov veliki talenat Tino Karamarko nije imao sreće da svoj raskošni talenat pretoči u medalje i novce. Sada je u Australiji i gost je brojnih boksačkih revija.

Sa Tinom Karamarkom dva puta je sudjelovao na revijalnom žepačkom boksačkom memorijalnom turniru  „ Lozančić – Jozić“ kao trener, a uključio se u ispomoć organizaciji turnira i kao aktivni sudac.

Danas ima čitavu plejadu talentiranih i perspektivnih boksača, a trenutno je na vrhuncu Željko Kontrec, koji je nedavno uvjerljivo osvojio titulu boksačkog prvaka primorsko – goranske županije i kreće prema tituli šampiona Hrvatske i internacionalnim titulama.

Boks je postao i obiteljski sport. Mlađi brat Jozo ( rođen 1963. godine ) imao je daleko bogatiju boksačku karijeru. Bio je u boksačkim vrhovima bivše države boksujući sa jugoprvacima Salihuom, Pecijem i drugima. U amaterskoj konkurenciji boksovao je u 67 mečeva uz uspješan niz od 58 pobjeda i 9 poraza. Kao profesionalni boksač kod menadžera Blažetića boksovao je u 10 mečeva zabilježivši 9 uvjerljivih pobjeda uz jedan neodlučan rezultat u teškoj i superteškoj kategoriji. Imao je fantatstične predispozicije i uvjete, ali i neprihvatljivu sklonost ka nesportskom životu. Društvo ga nije „štedilo“. Mogao je ostvariti i daleko dužu i uspješniju karijeru, iako mu uspjeha i u kratkoj karijeri nije nedostajalo. Danas je uspješni trener u Zagrebu, posebno sa mlađim uzrastima.

2016. godine braća Jozo i Franjo Marković dobili su od Boksačkog saveza Hrvatske prestižna boksačka priznanja – diploma 1 – AIBA zvjezdica, prethodno položivši potrebite ispite.

Rado dolaze u svoje rodno Žepče obići rodbinu i prijatelje. I obvezno na groblje popaliti spomen svijeće svojim preminulim i najmilijim. Želja ima je u Žepču formirati boksački klub i spremni su pomoći i svojim sredstvima. Budućnost je pred njima, a ideja fantastična, realna i ostvariva. U interesu sporta i mladih.

Franjo Džek poslao je blagdansku čestitku svojim Žepčacima, a iste je uputio i općinskom načelniku gospodinu Mati Zovko i predsjedniku Sportskog saveza općine Žepče gospodinu Vladi Lučiću.

U ime svih Žepčaka iskreno se zahvaljujemo i želimo Džeku sve najbolje. I da sve bude „džekovski“ u stilu njegovog ne slučajno datog nadimka.

Rijeka, 24.12.2017. god.

 

  • Hits: 198

U Žepču održan vanredni sastanak Upravnog odbora Udruženja penzionera ZDK

User Rating:  / 1

U Žepču je u utorak, 26.12.2017. godine, u sali Općinskog vijeća Žepče, održan vanredni sastanak Kantonalnog / županijskog Upravnog odbora Udruženja penzionera / umirovljenika ZE – DO kantona / županije. Sjednici su nazočili predstavnici svih općinskih udruženja, sjednicom je predsjedavao gospodin Mustafa Trakić, predsjednik Upravnog odbora.

Bili su nazočni i gosti i to :
-    gospodin Omer Omerefendić, predsjednik Skupštine Saveza udruženja P / U F BiH,
-    gospodin Mehmedalija Rapa, predsjednik Izvršnog odbora Saveza udruženja P / U F BiH,
-    gospodin Muhamed Jusufović, predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče.


Gosti su pozdravili sve prisutne, zahvalili se na gostoprimstvu i pohvalili rad Saveza i Udruženja Žepče.

Predsjedavajući OV Žepče gospodin Muhamed Jusufović dao je u svoje ime, ime općinskog načelnika i Općinskog vijeća Žepče punu podršku radu žepačkog udruženja, te adekvatnu materijalnu podršku. Istakao je da je ovo udruženje najaktivnije udruženje u općini Žepče i da postiže zavidne rezultate.

U tijeku sjednice predstavnici osiguravajuće kuće iznijeli su svoju ponudu osiguranja imovine i lica pod nešto povoljnijim uvjetima za članove najstarije populacije. Zaključeno je da zajedno sa općinskim udruženjima provedu akciju na terenu u obostranom interesu.

Razmatran je i prijedloh kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO / MIO. Raspisan je natječaj, a o rezultatima informaciju je podnio član komisije za izbor Vlado Marković. Istakao je da su se na natječaj javila svega 4 kandidata, a da su kompletnu dokumentaciju priložila 2 kandidata -  Omer Omerefendić iz Sarajeva i Haša Kuljuh iz Goražda. Nakon obavljenog intervjua gospodin Omerefendić dobio je 20 vrijednosnih bodova, a gospođa Kuljuh 16 vrijednosnih bodova. Oba kandidata su dobila podršku i prijedlog je upućen Vladi F BiH na konačno razmatranje i usvajanje. Upravni odbor dao je podršku i prednost gospodinu Omerefendiću glede iskazanog iskustva i pregovaračkih sposobnosti.

Razmotrena je informacija o obvezi  provođenja redovitih izbora u općinskim udruženjima i obadva Saveza za novi mandatni period 2018. – 2022. godine. Zaključeno je da općinska udruženja provedu svoje izbore do kraja mjeseca travnja 2018. godine, a da se na kantonalnom i federalnom nivou sve izborne aktivnosti provedu do kraja mjeseca svibnja 2018. godine.

U žepačkom Udruženju izbori su već provedeni i ostala su samo konačna usaglašavanja oko kandidata. Žepče je kvalificirano kao veoma uspješno udruženje sa multinacionalnim sastavom, ali to ne remeti uspješan rad. Ista je ocjena data i za uspješnost funkcioniranja općine Žepče, te da i općina i udruženje mogu biti primjer mnogima oko suživota, zajedništva i tolerancije.

Analizirani su i masovni protesti održani 25.10.2017. godine. Ocijenjeni su uspješnim i konstatirano je da nadležne vlasti, a posebno Vlada F BiH, čine sve napore da se novi Zakon o PIO / MIO usvoji do kraja godine i da se konačno povećaju mirovine. U slučaju da se to ne uradi u obećanom roku početkom godine umirovljenici će tražiti linearno povećanje mirovina za 10 % i provesti radikalnije protestne radnje.

Nakon toga svi su sudionici sastanka nastavili svoje druženje u restoranu „ Armani centra“.

 

  • Hits: 177

Subcategories

Izdvojeno

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga samo putem parking aparata

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga …

Iz JP „Komunalno“ Žepče, obavještavaju sve korisnike gradskih parkirališta u Žepču da će se naplata parkiranja od 01.04.2017. god. vršiti isključivo putem parking aparata.   Svi gradski parkinzi na kojima se vrši...

03-04-2017 Hits:1226 Vijesti

Read more

Izdvojeno

Papa Franjo posjetio BiH

Papa Franjo posjetio BiH

Završena je povijesna posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Svetog Oca pape Franje Bosni i Hercegovini. Uz riječi upućene mladima naše zemlje „Vi ste proljetni cvjetovi i u vama vidim želju da...

06-06-2015 Hits:5621 Županija, BiH, okruženje, društvo ....

Read more
Untitled